คณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ที่ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่รับการประเมิน (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา