พิธีมอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดสระแก้ว

วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1