โครงการติดตามผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การเก็บข้อมูลการวิจัยโครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดย นางชื่นจิตร   เกิดแจ้ง ศึกษานิเทศก์  สพป.สระแก้ว เขต1  ผู้ติดตาม

ณ ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

 

ติดต่อเรา