ด่วน!! แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลอีเมล์เพื่อใช้อบรมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของสรรพากรพื้นที่และดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประกอบการอบรม

          แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลอีเมล์เพื่อใช้อบรมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ของสรรพากรพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

กรอกอีเมลล์

         สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด/ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ให้ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประกอบการอบรมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของสรรพากรพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เอกสารแนบด้านล่าง

file1

file2

 

ติดต่อ สพป.สก.1