ออกเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหม่

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เดินทางไปออกเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา