การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา