ประชุมผู้ปกครอง 61

16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะและพูดคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งมาร่วมประชุมผู้ปกครองและและจ่ายเงินเรียนฟรี นักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายชูเกียรติ ไชยพิณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ซึ่งเกษียณอายุก่อนราชการได้มาพูดคุยกับผู้ปกครองรวมถึงได้มอบทุนให้กับนักเรียน ด.ญ.รุ่งทิวา ยศพาลา ไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1