เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ติดต่อเรา