โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”และโครงการ”สระแก้วผูกใจ ประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”และโครงการ”สระแก้วผูกใจ ประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา