แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร

           แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้ส่งแบบตอบรับไปยัง สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ทางโทรสาร 0-2281-2858  (หากไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวได้  ขอให้ประสานไปยัง นายพนัส บุญวัฒนสุนทร โทรศัพท์ 089-6342488 ผู้รับผิดชอบโครงการโดยด่วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> หนังสือ สพฐ. / รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร L.T.C. / รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร A.L.T.C.รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร A.T.C.

ติดต่อเรา