มอบเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและยากไร้

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบเครื่องนักเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและยากไร้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากระบากและโรงเรียนคลองอุดมสุข อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา