ขอเชิญรดน้ำศพ คุณครูวัชรากร ทันไชย(ครูอ๊อด)

เนื่องด้วย คุณครูวัชรากร ทันไชย  ครูโรงเรียนบ้านคลองผักขมได้ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต

วันนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ขอเชิญรดน้ำศพ ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น บ้านหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพ

ติดต่อ สพป.สก.1