แสดงกลองยาวในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้าได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงกลองยาวในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา