ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นผีเสื้อ และหนูน้อยผีเสื้อ เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2561

         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นผีเสื้อ และหนูน้อยผีเสื้อ เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (หลังเก่า) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองผีเสื้อภาคตะวันออก สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โทร. 037-425029

ติดต่อเรา