การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

      เรียนคณะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 ท่าน ที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบด้านล่าง ประชุมพร้อมเพียงกันในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม สุพรรณิการ์ ชั้น1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 

p

ติดต่อเรา