แจ้งทำสัญญาจ้างครูวิทย-คณิตฯ และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรบุคลากรวิทย-คณิตฯ ให้มาทำสัญญาจ้างในวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.30 น. – 12.00 น.  ณ  ห้องสุพรรณิการ์  สพป.สระแก้ว เขต 1  และ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ให้มาทำสัญญาจ้างในวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เวลา  13.30 น. – 16.30 น.  ณ  ห้องสุพรรณิการ์  สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา