ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ Bike for Ed. Surin 3 ครั้งที่ 1

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ Bike for Ed. Surin 3 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 62 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในครั้งนี้กำหนดมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ โรงเรียนบ้านพนม สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimtb.com

ติดต่อเรา