ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เวรยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edunkp2.org

ติดต่อเรา