แจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้องภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

         แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน สถานศึกษา ที่ประสงค์จะโทรศัพท์เข้ามาติดต่องานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขณะนี้โทรศัพท์ภายในสำนักงานฯขัดข้องอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง ไม่สามารถให้บริการได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ติดต่อเรา