ประชาสัมพันธ์การส่งคำสั่งแต่งตั้งขณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนใดยังไม่ส่งหนังสือราชการพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 ชุด ให้ส่งด่วนเพื่อจะนำเสนอให้ท่าน ผอ.สพป.สระแก้วเขต 1 ลงนาม (จะเก็บไว้เขต 1 ชุด และส่งคืนโรงเรียน 1 ชุด)

ติดต่อเรา