พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 06.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วติดต่อเรา