ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น OBECLINE 2018 ให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร มอบนโยบาย ให้ข้อมูล ความรู้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมร่วมเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018  ID : @OBECLINE2018 หรือ QR Code

ติดต่อเรา