ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

         สมาคมสภาสังสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
  • การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

สามารถส่งผลงานได้ที่ อีเมลล์ : [email protected] หรือ ทางไปรษณีย์ : สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว.ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-241-2841

ติดต่อเรา