ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาการคุรุสภา กำหนดให้บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 – 27 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ติดต่อเรา