แจ้งเลื่อนการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)

แจ้งเลื่อนการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
จากวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 เป็นวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา