ร่วมงานเปิดอาคารเอนกประสงค์ / โรงเพาะเห็ดอินทรีย์ และเปิดโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดสำหรับผู้พิการ

วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมงานเปิดอาคารเอนกประสงค์ / โรงเพาะเห็ดอินทรีย์ และเปิดโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดสำหรับผู้พิการ ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้้ำเย็น จังหวัดสระแก้วติดต่อเรา