ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา ห้องน้ำห้องส้วม

วันที่ 12-13 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยคณะศิษย์เก่าร่วมกับประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อระดมทุนจัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แทนห้องเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม สร้างสนามกีฬา สร้างห้องน้ำห้องส้วม งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ติดต่อเรา