กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านทุ่งพระ “เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก”

วันนี้ 12 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนชาวบ้านทุ่งพระ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงหน้าฝน และลดปัญหาฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ  ทอด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ติดต่อเรา