กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์รดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากนายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา