การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ส่งหนังสือที่ ศธ 04153/ว 629 ลว 6 มีนาคม 2561 แจ้งให้ผู้มีรายชื่อไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 นั้น บัดนี้ ยังมีบางรายยังไม่ได้ไปรับเครื่องราชฯ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบไปรับเครื่องราชฯ และให้ส่งคืนเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าในตระกูลเดียวกัน ส่งคืน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต 1 ด้วย ขอบคุณค่ะ
ss

ติดต่อ สพป.สก.1