ถวายปัจจัยทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะ นำปัจจัยถวายทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561 ให้กับท่านเจ้าคณะจังหวัด ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา