มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงธัญชนก ผมงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากบ้านประสบเหตุวาตภัย

ติดต่อเรา