งานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

วัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเข้าร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วติดต่อเรา