ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา

ขอเรียนเชิญทุกท่านเที่ยวงานสงกรานต์และร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส นำโดย ผอ.หงษ์คำ หาบุญมี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ศิษย์เก่า และชาวบ้านคลองน้ำใส วันที่ 12-13 เมษายน 2561

ติดต่อเรา