แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และ  การพัฒนาห้องสมุด หรือการจัดห้องสมุดมีชีวิต  ในลิงค์   https://goo.gl/ZaawoA  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561

 * มี 2 sheet นะคะ
 
ติดต่อเรา