การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา