พิธีมอบผ้าไตรให้นาคสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีมอบผ้าไตรให้นาคสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา