พิธีปลงผมนาคเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีปลงผมนาคเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา