บรรพชาและบวชเนกขัมมะภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าร้อยไร่

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมบรรพชาและบวชเนกขัมมะภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2561 – 19 เมษายน 2561 ณ วัดป่าร้อยไร่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา