ฝึกประสบการณ์นิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษานิเทศก์

วัน ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ นำคณะผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ติดต่อเรา