การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 (SMO 2018)

         สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย จำนวน 12 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.obecimso.net

ติดต่อเรา