การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

         ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 19 อัตรา โดยกำหนดการรับโอนตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sakaeopao.go.th / โทร. 0-3724-0999 ต่อ 262 (กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

ติดต่อเรา