การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 ท่านดร.บัญญัติ เพ๋็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2561 พร้อมทั้งติดอินทรธนูให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และมอบโล่เกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามโครงการต่าง ๆ และยังได้มอบเงินสมทบช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ป่วย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา