ปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร”ยุวบัณฑิต”

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เป็นประธานในงานพิธีมอบเกียรติบัตร “ยุวบัณฑิตของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ในระดับชั้นอนุบาลของศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ อนุบาล3 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา