พิธิปิดการอบรมโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ท่านดร.บัญญัติ เพ๋็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อเรา