กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ในสิ้นปีการศึกษา 2560 สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้มอบเงินปันผลและจัดกิจกรรมมอบรางวัลสมนาคุณแก่สมาชิก เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่มาใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ติดต่อเรา