คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานสภานักเรียนในโรงเรียน  ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

>>>>> คู่มือฯ

ติดต่อเรา