เปิดงานกิจกรรม Open House เปิดบ้านอนุบาล และงานเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม Open House เปิดบ้านอนุบาล และงานเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทฯ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา