การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ติดต่อเรา