ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sukhothai1.go.th หรือ โทร. 0-5561-6180 ต่อ 115 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

ติดต่อเรา